Kort biografi


Miriam Hlavaty er pianist, foredragsholder og Timanilærer med
arbeidsfelt innenfor nyere musikk, musikkformidling og Timani. Hun er oppvokst i
Bærum og Oslo og har, i tillegg til mellomfag i klassisk arkeologi, en Bachelor i
utøving og en Mastergrad i anvendt musikkteori ved Norges
Musikkhøgskole med utgangspunkt i formforståelse og presentasjon av
musikk. 

Miriam er også sertifisert Timanilærer, utdannet ved Timaniakademiet i Oslo og holder kurs og privatundervisning i Timani for musikere. les mer om Timani her)

Høsten 2015 er hun i ferd med å fullføre en sertifisering som Restorative Exercise ™ Specialist (les mer om dette her)

Miriam har som utøver spesialisert seg på nyere klavermusikk som benytter alternative teknikker
så vel som improvisasjon, og hun bruker også komposisjon som et middel til å utforske klaveret som et moderne
klanginstrument med vekt på bruk av de indre delene av instrumentet (strenger, bjelker,  klangbunn etc.)
Hun har spilt på flere konserter og festivaler både med egne komposisjoner og andre verk.

Hun har også holdt flere konserter med sitt eget konsept Kontemplasjon hvor det legges vekt på kontemplerende
stemninger og meditative klang-utforskninger. Konsertene er ment som en reaksjon mot fokuset i dagens samfunn
på høyt tempo og konstant overstimuli av sansene og inviterer lytteren til et pusterom med fokusert tilkobling
snarere enn distraherende avkobling.

I masteroppgaven sin Form-awareness by means of aural Sonology utforsket hun betydningen av formforståelse
hos utøvere i forbindelse med presentasjon av samtidsmusikk med vekt på lytterintensjoner hos publikum.
Gjennom konserter og foredrag har hun som mål å skape bevisstgjøring rundt emnet lytting, spesielt lytting til
nyere musikk og moderne musikkformer, og å gi publikum veier inn i musikalske opplevelser. Dette har så langt
resultert i foredrag om komposisjon og lytting, og i Konsertforedrag som kombinerer en muntlig presentasjon
av enkeltverk, historisk bakgrunnsstoff og teorier om lytting med framføring av musikk.

I tillegg kan hun ha en tendens til å omtale seg selv i tredjeperson..

© Copyright 2011 - The Listening Experience