Miriam Miranda Martins Hlavatý er Timani masterlærer, foredragsholder, pianist, komponist og musikkurator med arbeidsfelt innenfor musikerhelse, nyere musikk, musikkformidling og lytting. Hun er oppvokst i Bærum og Oslo og har, i tillegg til mellomfag i klassisk arkeologi, en Bachelor i utøving og en Mastergrad i anvendt musikkteori ved Norges Musikkhøgskole med utgangspunkt i formforståelse og presentasjon av musikk.

Miriam er sertifisert Timani masterlærer, utdannet ved Musician´s Health and Movement Institute i Oslo og sertifisert Restorative Exercise Specialist i Nutritious Movement.

TIMANI og NUTRITIOUS MOVEMENT

Miriam holder jevnlig kurs, workshops og foredrag i tillegg til å gi privatundervisning i Timani og Nutritious Movement for musikere og ikke-musikere. Hun har vært gjestelærer i Timani arbeidsfysiologi ved konservatoriet i Tromsø og holder årlig forelesning i utøverpsykologi på masterstudiet ved NTNU i Trondheim. Til daglig underviser hun elever privat og holder ellers kurs, workshops og foredrag nasjonalt og internasjonalt. Hun har undervist i Sverige, Danmark, England, Tyskland, Finland og Singapore.

Egne tidligere erfaringer med effekten av langvarige spillebaserte belastningsskader gjør at hun underviser ut ifra en målsetting om å traktere instrument på kroppens premisser og å gi elever og klienter en grunnleggende kunnskap om hvordan unngå og avhjelpe fremtidige eller nåværende belastningsskader.

SPILLING

Som utøver  har Miriam spesialisert seg på nyere klavermusikk som benytter alternative teknikker så vel som improvisasjon, og hun bruker også komposisjon som et middel til å utforske klaveret som et moderne klanginstrument med vekt på bruk av de indre delene av instrumentet (strenger, bjelker,  klangbunn etc.)
Hun har spilt på flere konserter og festivaler både med egne komposisjoner og andre verk og forener ofte konserter med foredrag om temaer innen instrumentutvikling, filosofi og historie.

 

LYTTING

I masteroppgaven sin The development of form-awareness by means of aural Sonology utforsket hun betydningen av formforståelse hos musikere i forbindelse med presentasjon av samtidsmusikk og med vekt på lytterintensjoner hos publikum. Oppgaven er basert på faget Auditiv Sonologi, utviklet av komponist Lasse Thoresen, et fag som danner mye av grunnlaget for hennes arbeid som musikkformidler med særlig vekt på lytting.

Gjennom konserter, foredrag og artikler har hun som mål å skape bevisstgjøring rundt emnet aktiv lytting, lytterintensjoner og musikalsk persepsjon, og som musikalsk kurator, å gi publikum nye veier inn i musikalske opplevelser gjennom bevisstgjøring rundt lytteropplevelsen. Dette har så langt resultert i foredrag og konsertforedrag i privat regi, på festivaler og på konservatorier.

SKRIVING

Miriam skriver artikler rundt temaet lytting, bl.a i det norske nettmagasinet Audiophile under fanen " Miriam - jakten på filteret". I sin blogg The Art of Mindful Focus skiver hun mer om de samme temaene i tillegg til temaer knyttet til kroppsbruk, biomekanikk, tango, litterære eksperimenter og andre spennende emner.

I tillegg kan hun ha en tendens til å omtale seg selv i tredjeperson og er den stolte lillesøsteren til Titten-Tei, utviklet av hennes far, dukkemaker, scenograf og regissør Karel Hlavatý og kostymert av hennes mor, Nina Martins, kunst og uttrykksterapeut, forfatter og skaper av sjelestoler og kuriositeter.

Legg igjen en kommentar