Inn i flygelet (Konsertforedrag)


Et konsertforedrag er ment å være en invitasjon inn i musikalske og klanglige
opplevelser og foregår som en sømløs veksling mellom foredrag og spilling.
Konsertforedraget Inn i flygelet er et foredrag om uvanlig flygelmusikk og
lar lytterne få erfare nye sider ved dette velkjente instrumentet. Det handler
om hvordan vi lytter til musikk og spesielt hvordan vi nærmer oss
musikkopplevelser som kanskje går litt utenom det vi er vant med.

”Jeg forstår den ikke” er ofte den vanlige reaksjonen på ublide møter med nyere musikk. Forståelse handler
om å føle at man mestrer noe, ikke nødvendig vis gjennom å ha en masse spesialisert forkunnskap men
gjennom å være i stand til å oppfatte helheten i det man presenteres for. En slik ”forståelse” bidrar til å øke
vår evne til opplevelse.

I Inn i flygelet blir lytteren presentert for flere typer flygelmusikk gjennom såkalt aktiv lytteveiledning.
Dette består i å bli bevisstgjort i møte med klanglige rike og uvanlige lydbilder og nye musikalske former.
Det spilles både utdrag fra verk og verk i sin helhet.

Konsertforedraget inneholder bl.a:

– Spennende akustiske opplevelser (Flere av stykkene krever at pianisten
spiller på de indre delene av instrumentet så vel som på tangentene)

-En presentasjon av flygelets historie og hvordan historiske hendelser så
vel som musikalske hensyn har bidratt til å forme det til det instrumentet
vi har i dag.

– En bevisstgjøring i ulike lytteteknikker når det gjelder å lytte til musikk. Måten vi lytter på er avgjørende
for vår opplevelse av musikken. Derfor er det med musikkopplevelser som med ordtaket om elven: det er
ikke mulig å lytte til det samme musikkstykket to ganger; vår opplevelse vil alltid endres ganske enkelt
fordi vi hele tiden er i endring som erfarende og sansende mennesker.

Praktisk info:
Konsertforedraget Inn i Flygelet varer i ca 1 time og krever tilgang til et flygel med tre pedaler.
Honorar avtales individuelt.

We shall not cease from exploration
and the end of all our exploring
will be to arrive where we started
and know the place for the first time.
– T. S. Eliot

© Copyright 2011 - The Listening Experience