Et konsertforedrag består, som tittelen sier, av en kombinasjon av konsert og foredrag hvor temaet for foredraget belyses gjennom eksempler som spilles, enten i sin helhet eller i form av korte utdrag. Et konsertforedrag består derfor av en sømløs veksling mellom musikk og foredrag.

Konsertforedraget Inn i flygelet er et foredrag om uvanlig flygelmusikk og lar lytterne få erfare nye sider ved dette velkjente instrumentet. Det handler om hvordan vi lytter til musikk og spesielt hvordan vi nærmer oss musikkopplevelser som kanskje går litt utenom det vi er vant med.

”Jeg forstår den ikke” er ofte den vanlige reaksjonen på ublide møter med nyere musikk. Forståelse handler om å føle at man mestrer noe, ikke nødvendig vis gjennom å ha en masse spesialisert forkunnskap men gjennom å være i stand til å oppfatte helheten i det man presenteres for. En slik ”forståelse” bidrar til å øke
vår evne til opplevelse.

I Inn i flygelet blir lytteren presentert for flere typer flygelmusikk gjennom såkalt aktiv lytteveiledning. Dette består i å bli bevisstgjort i møte med klanglige rike og uvanlige lydbilder og nye musikalske former.
Det spilles både utdrag fra verk og verk i sin helhet.

Konsertforedraget inneholder bl.a:

- Spennende akustiske opplevelser (Flere av stykkene krever at pianisten spiller på de indre delene av instrumentet så vel som på tangentene)L1000015

-En presentasjon av flygelets historie og hvordan historiske hendelser så vel som musikalske hensyn har bidratt til å forme det til det instrumentet vi har i dag.

- En bevisstgjøring i ulike lytteteknikker når det gjelder å lytte til musikk. Måten vi lytter på er avgjørende for vår opplevelse av musikken. Derfor er det med musikkopplevelser som med ordtaket om elven: det er ikke mulig å lytte til det samme musikkstykket to ganger; vår opplevelse vil alltid endres ganske enkelt fordi vi hele tiden er i endring som erfarende og sansende mennesker.

Praktisk info:

Konsertforedraget Inn i Flygelet varer i ca 1 time og krever tilgang til et flygel med tre pedaler.

We shall not cease from exploration
and the end of all our exploring
will be to arrive where we started
and know the place for the first time.
- T. S. Eliot

Leave a Reply