Konsertforedrag


Et konsertforedrag består, som tittelen sier, av en kombinasjon av konsert og foredrag hvor temaet for foredraget belyses gjennom eksempler som spilles, enten i sin helhet eller i form av korte utdrag. Et konsertforedrag består derfor av en sømløs veksling mellom musikk og foredrag.

Et konsertforedrag har som mål å åpne opp utvalgte temaer, musikkstykker eller områder innen musikkopplevelse for publikum. Mange mener at å snakke om musikk blir som å lese seg til en opplevelse av et maleri. Musikk kan ikke forståes men oppleves, heter det. Derfor er det heller ikke forståelse men nettopp opplevelse som er målet med et konsertforedrag. Et sentralt tema i samtlige foredrag er lytting og ulike måter vi som lyttere kan nærme oss musikken på.

Konsertforedragene vil som oftest inneholde elementer fra bl.a. musikkhistorie, instrumenthistorie og teorier rundt lytting og musikkopplevelse. Konsertforedraget forutsetter tilgang til et flygel med tre pedaler.

© Copyright 2011 - The Listening Experience