Jeg tilbyr konsertforedrag og foredrag rundt et vidt spekter av temaer som alle dreier rundt lytting, musikkopplevelse og lytteopplevelsen. Når det gjelder lytting til musikk har de fleste av oss en "default-mode" når det gjelder hvordan vi lytter, - et slags personlig persepsjonsfilter som påvirker og former det inntrykket vi får av musikken. Noe dreier seg om smak og preferanser men en stor del av lytteopplevelsen vår bestemmes også av måten vi lytter på: vi kan si at vi kan lytte med ulik intensjon og denne intensjonen kan endres.

Som Timanilærer holder jeg også foredrag om metoden Timani og om emner som musikerhelse, utøverpsykologi og grunnleggende anatomiske og nevrologiske temaer av betydning for musikere, lærere, pedagoger og utøvere. Timani er en revolusjonerende ny veiledningsmetode for musikere, utviklet av pianisten Tina Margareta Nilssen. For mer info om Timani, se her

Har du deltatt på et av foredragene og er interessert i å dykke dypere i noen av temaene? Sjekk ut ressurs-siden her

Vår måte å forholde oss til lytting på kan endre vår opplevelse av musikken.

Vår måte å forholde oss til kroppen vår på endrer vår opplevelse av å leve i den.

EKSEMPLER PÅ NOEN FOREDRAG JEG TILBYR

Inn i flygelet

Konsertforedrag

Fra salongenes beskjedne underholder til de grandiose konsertsalenes flaggskip: Flygelet troner i dag som et av verdens mest populære instrument men veien dit har vært lang og variert: Foredraget er fylt med eksempler på hvordan komponister opp gjennom tidene har vektlagt ulike sider ved dette instrumentet og hvordan dagens komponister utforsker dets unike klangverden..

les mer..

 

Det Autonome Nervesystemet - Biomekaniske og nevrologiske prinsipper for økt prestasjon hos musikere

Foredrag

Kan økt kunnskap om nevrologien og biologien vår gjøre oss til tryggere og bedre musikere?

Musikere har kroppen som sitt arbeidsfelt, et komplekst og biologisk instrumentet som vi i tillegg skal kunne mestre i situasjoner med høye prestasjonsforventninger. Få andre yrkesgrupper lever av å blottstille seg og formidle noe som både rommer teknisk mestring, personlig tilstedeværelse og kunstnerisk intensjon foran en sal fullsatt av fremmede.

Som yrkesgruppe er musikere overrepresentert når det kommer til forekomst av angst og stress-relaterte lidelser og myten om den lidende kunstneren som kun kan skape i et miljø av hard motstand og indre kamp lever i visse miljøer fortsatt i beste velgående. 

Men økt kunnskap om kropp og sinn, om biologiske overlevelsesmekanismer og bevisstgjøring rundt den utrolige organismen vi alle går rundt i kan bidra til å vise at lidelse ikke er en nødvendighet for høy prestasjon og at kunnskap er nødvendig for å vite hvordan vi skal spille på lag med kropp og sinn for å få uttrykt oss selv til fulle.

Denne forelesningen gir en grunnleggende forståelse av det Autonome Nervesystemet og hvordan det påvirker musikere i deres hverdag. Foredraget avsluttes med en praktisk del med fysiske og mentale øvelser nyttige for musikere å kunne i deres hverdag.

Timani - kropp og musikk

Foredrag

Hva er relevant kropps-kunnskap for én som skal utøve musikk på et høyt, profesjonelt nivå?

Hvorfor trenger musikere kunnskap om kroppen sin?

Musikere er, som yrkesgruppe, stilt overfor svært spesialiserte krav til kropps-kontroll. Behovene for utholdenhet, styrke og stabilitet skal koordineres med rapiditet og en detaljert finmotorikk som få andre benytter på et tilsvarende nivå. I tillegg er utgangspunktet for hver musikers arbeid en biologisk organisme som er fullstendig unik og som i stor grad er formet av  de livserfaringer og opplevelser den har akkumulert på veien fra vi ble født og opp til det nåværende tidspunkt, fysiske så vel som mentale.

Det virkelige instrumentet ditt legger du aldri fra deg og for å kunne lære å benytte det optimalt trenger vi  innsikt og kunnskap. Dette foredraget har som mål å gi nettopp dét.

les mer om Timani her

Lytting - den usynlige kunstart

Foredrag

Hva vil det si å lytte i motsetning til å høre? Hva skjer i hjernen vår når vi lytter til musikk og hvorfor er en manns musikk en annen manns tannlegebor? I dette foredraget får du erfare hvordan du bevisst kan endre musikkopplevelser ved å trene opp evenen til å skifte mellom ulike typer lytterintensjoner.

Foredraget inneholder flere lydeksempler med musikk som inviterer til en rikere og mer bevisst lytting.

les mer..

- Anne Kristine Togstad Billedhugger og kunstner

"Med Miriam Hlavaty´s tverrfaglige bakgrunn fra musikklivet, akademia og kunstscenen trekker hun inn interessante og overraskende sammenligninger fra flere kulturfelter for å presentere sine teser. Dette fargelegger foredragene, men er først og fremst forklaringsverktøy i hennes foredragsvirksomhet. Hennes syn på lytte-begrepet er fascinerende "food for Thought".

- Tina Margareta Nilsen,  Pianist, leder av Timani

"Miriam har en veldig behagelig, tydelig og inspirerende formidlingsmåte. Hun gir foredrag med mye nyttig informasjon, enkelt og godt oppbygd så alle henger med og kan relatere til stoffet. Man sitter igjen med en dypere forståelse og en større bevissthet rundt temaet. Jeg anbefaler hennes foredrag på det varmeste"

- Naomi Danseterapeut

"I am very grateful for the clearest presentation of the polyvagal system and the nervous system I have ever encountered. Miriam helped me far more than my many efforts to understand Porges through his writing. This lecture underscored all that we do in therapy, and gave me some new ideas and lots of reminders. I wish many of my colleagues had attended and will share the announcement for the fascia lecture with them."