Jeg har alltid vært forelsket i flygelet. Med dets fysiske tyngde, masse og tekstur. Dets kombinasjon av dirrende høyspent strengespenn og myk filt, men aller mest med den enorme verden av klangmuligheter som bor i det. Den amerikanske komponisten George Crumb var min personlige dør-åpner inn i de alternative eller utvidede spilleteknikkenes verden. Han uttalte en gang at pianoet var et "instrument" i ordets rette forstand: et instrument til å uttrykke og formidle komponistens eller utøverens ideer, hva enn de måtte være og hva enn tradisjonelle  syn på "riktig" spilleteknikk måtte mene. Siden den gang har utforskninger i denne mange-fasetterte klangverdenen vært kjernen i mine musikalske prosjekter, som komponist og utøver så vel som foredragsholder og skribent.  

Pre-prelude listening 2019

Bestillingskomposisjon til festspillene i Fagerborg. et stykke som preluderer J.S. Bach´s preludium og fuge i Fiss-dur.

Looking (Impro)

En kort betraktning av speil..

Crossing (Impro)

En kort improvisasjon med lengsel etter åpne landskap og ensomhet..

B-sketch 1

For en tid siden hørte jeg på og forelsket meg i albument "Book of Velocities" an den norske jazz pianisten og komponisten Jon Balke. Denne lille skissen er inspirert av noen av stykkene derfra.

B-sketch II

Enda en improvisasjon inspirert av norsk jazz- pianist Jon Balke.

Wowen. Live

Dette verket var inspirert av et glassmaleri av den norske kunnstneren Tone Kjønniksen hvor flere fragmenter av lysende farger krysser hverandre og veves inn i hverandre i diagonale linjer som i en billedvev. Teknisk sett er stykket basert på en såkalt "krystall-akkord" hvor det grunnleggende harmoniske materialet er hentet fra den norske salmen "Ingen slipper frem til den evige ro" med melodi av Lars Lindrot. Gjemt inne i verket er også en matematisk kode med personlig tilknytning til mannen jeg elsker.

Interrupted

Dette er ett av de første verkene jeg komponerte med bruk av utvidede pianoteknikker. Et lite lyd-tableau hvor de to klangverdnene i pianoet kommuniserer og avbryter hverandre.

Pressure. live

Pressure ble skrevet som en utforskning inn i naturen til fenomenet "press", både i betydningen fysisk press - som i handlingen med å legge press på strengene i instrumentet under spilling, og i betydningen psykisk press - en konstant følgesvenn for alle kunstnere og musikere eller mennesker for den saks skyld. Når vi stilles under press har vi en tendens til å lukke oss, bli korthugne og stakkato i tanker og gester og bevegelser har en tendens til å bli raskere før vi mister kontroll over dem. Selv-kritikk og utålmodighet er gjerne vanlige reaksjoner på disse opplevelsene men noen ganger kan de by oss på sjansen til å oppleve en sårbarhet vi ikke ofte tillates i verden i dag.