KROPPEN - DITT FØRSTE INSTRUMENT

Vi lever hvert eneste sekund av livet vårt i denne fantastiske og utrolige tingen som kalles "kropp", et levende organisk maskineri i kontinuerlig forandring, som kan brukes på så uendelig mange måter hvorav noen grenser til det magiske.

Samtidig lever mange av oss i samfunn og kulturer hvor vi trenes opp til å ignorere, omtolke og overdøve vår egen kropps signaler for å kunne overleve og fungere slik det forventes.

Det er først når ting begynner å ikke fungere slik vi forventer at de skal at vi begynner å lytte, men for å kunne skape endringer må vi også endre vårt forhold til kroppen. Til dét kreves det kunnskap.

I mitt arbeid er en stor del av undervisningen jeg tilbyr sentrert rundt de to metodene Timani og Nutritious Movement™.

Fysisk coaching 1:1 veiledning

Alt vi gjør og opplever i verden, på godt og vondt, opplever vi via kroppen vår. Kroppen vår vil også lagre alle opplevelser av traumatisk natur vi noensinne har hatt.  Lær hvordan å forstå og få tilgang til kroppens innebygde naturlige differensiering mellom stabilitet og fri bevegelse - i pust, i trening, bevegelse og musisering. Her jobber vi med utgangspunkt i en grunnleggende forståelse for kropp-sinnforbindelsen.

Gjennom anatomisk forståelse, fysiske øvelser, bevegelsesanalyse og varsomme manuelle hands-on-teknikker fra metodene Timani, Nutritious Movement™ og Myofascial Energetic Release hjelper jeg deg med å forstå og utnytte din kropps grunnleggende evne til  endring, helbredelse og vekst og, hvis du er musiker, til en mer effektiv, fri og bærekraftig kroppsbruk under spilling.

For musikere: les mer om hva en Timanitime innebærer her.

Timer gis i Oslo men enkelte problemer kan også veiledes via Skype. Undervisning på Norsk eller Engelsk

 

Første time 90 min: 750,- Vanlig time 60 min: 600,- . Muligheter for rabatter og pakkepris.

Mental coaching 1:1 veiledning

Du er ikke dine tanker eller følelser. Men hvordan du bevisst og ubevisst forholder deg til kroppen, sinnet og psyken din og til de tankene og følelsene som genereres der har alt å si for hvordan du personlig opplever ditt liv og verden rundt deg.

Jeg bruker somatiske (fysiske) og mentale teknikker fra Timani, Mind Detox, Embodiment, Tantra og Chõd-meditasjon for å gi deg verktøy til å møte utfordringer i livet ditt på en mer bevisst og somatisk-basert måte hvor kroppen er en naturlig støttespiller i prosessen. En grunnleggende respekt og anerkjennelse av Kropp-sinnforbindelsen ligger som basis for alle teknikkene vi benytter.

Timer i Oslo eller via Skype. Veiledning på Norsk eller Engelsk.

 

 

 

Første time 90 min: 750,- Vanlig time 60 min: 600,- . Muligheter for rabatter og pakkepris.

Out bodies mirror our lifestyles.

When our body no longer wants to play the game is over.

Without it, no thoughts, no actions, and no expressions or experiences are possible.

Without our bodies, we have no world, no family, and no friends,

without our bodies we could not exist.

Its complex structure is fascinating , as are the lives it allows us to live.

- Menschen Museum, Berlin. fra utstillingen Bodyworlds