Articles

in English and Norwegian

As a music writer in various publications I write about listening, musical awareness, unfamiliar soundscapes, hearing colors, Psyco-accoustics and biological listening intentions, sound as both torture and theraphy, concert hall-battlefields, listening as a way of awareness, musical sculptures and instruments of wonder and amazement, chrystal organs and inflatable guitars, well-organized frog pools, music as a political weapon, inner and outer filters of perception, horrendous accidents, horses that are fruits and much more.

The common denominator for all these articles is an ever-lasting curiosity for anything connected to the listening experience and a wish to share how we all, by becoming more concious listeners, have the power to affect both the way we experience listening as well as life.

Most of my articles are, as yet, only available in Norwegian.

Want to expand your listening experience?

Everything is connected - Entangled senses

Music is known as an efficient emotional trigger, but physiologically speaking our auditory senses has the potential for creating multi-sensory experiences and sometimes making it possible for us to accomplish seemingly impossible tasks.

Read on

Inner and outer listening

As musicians we have the responsibility to convey the emotional content of the music to our audience but in order to do this: is it enough to be able to experience this emotional content ourselves or is a certain detachment needed to be able to listen, not only to our inner experience but to our outer sound projections as well?

Read on

Where does the music end and the listening begin?

Every day our mind is occupied by trying to create coherence between an unimaginable amount of fragments brought to us through our different senses. Art and music reflects the essential fact that we humans are not sharing one reality but rather perceiving myriads of different possibilities of reality, all interlaced and happening at the same time. And in the music of certain composers this fact makes for a listening experience that is part listening, part joyous co-creation.

Read on

An artistic meeting beyond time

On the 5 of January 2016 the great composer, conductor and pianist Pierre Boulez passed into eternity. As a lifetime explorer of new musical dimensions he has, for me, been a great source of inspiration. The following is an imagined meeting which I personally would have loved to witness and a small tribute to the great and timeless minds of three immaculate artists who, in my view, share the common feature of fearless exploration into Art: Pierre Boulez, Pablo Picasso and Johann Sebastian Bach.

Read on..

Jakten på filteret

Uansett hvor minutiøs gjengivelse av lydbildet du klarer å skaffe deg gjennom kvalitetsanlegg, kabler og høytalere: det største filteret mellom deg og musikken bærer du alltid med deg.

Les mer..

Største motstands vei

"Where there is power there is resistance" - Michel Foucault

Hva er risikoen ved å velge minste motstands vei? Både når det kommer til hva vi velger å utsette oss for av kunst- og musikkopplevelser, veivalg i livet eller ganske enkelt dét å stå oppreist spiller fenomenet "motstand" en større rolle enn vi tror og er delaktig i å forme livene våre. 

Les mer..

Psykoakustikken - våre biologiske lytterinnstillinger

Det er lett å tenke at våre preferanser når det gjelder musikk så vel som Hi-Fi utstyr er styrt av vår personlige smak og det erfaringsgrunnlaget som vi har lagt oss opp gjennom livet. Men enkelte av disse preferansene går lenger tilbake enn vi tror. De er felles for oss som art.

Les mer..

Everything is connected - sammenfiltrede sanseopplevelser

Musikk er kjent for å være en effektiv emosjonell trigger, men rent fysiologisk sett har hørselen vår potensialet til å gi oss multi-sanselige opplevelser og noen ganger sette oss i stand til å gjøre det tilsynelatende umulige.

Les mer..

Lyd til glede og besvær

Støy defineres gjerne som uønsket lyd hvilket viser tydelig at det også til en viss grad er et subjektivt og situasjonsbestemt fenomen: en manns støy er en annen manns musikk. En rockekonsert kan være euforisk for en publikummer og enerverende for naboen som prøver å sove vegg i vegg med en hjemme alene-fest. Men støy som fenomen kan fort få langt alvorligere konsekvenser enn dårlig nattesøvn. 

Det skal dreie seg om støy-forskning, genetiske reflekser, Spa-behandlinger, tortur og organiserte frosker.

Les mer..

Mønster

Måten vi mennesker oppfatter verden på er tett knyttet til vår evne til å organisere og samkjøre minner og sanseinntrykk til komplekse og forståelige mønstre. På et vis er vi en mønster-søkende rase. Hva får dette å si for hvordan vi lytter til musikk og hvorfor kan mangelen på forståelige mønstre vekke så sterke følelser at det fører til opptøyer i konsertsalen eller krig i kommentarfeltene?

I dag skal det handle om mønster og spesielt hvordan vår lengsel etter og behov for organisering og form gjør at vi naturlig tiltrekkes av mønster både i det vi ser så vel som i det vi hører.

Les mer..

Musikk for ører og øyne

Dagens omfattende opptaksteknologi gir oss i dag tilgang på musikk overalt og i alle settinger. Musikk er på sett og vis blitt et legemsløst fenomen: det er i dag fullt mulig å ha hørt flere hundre pianokonserter uten noen gang å ha sett et flygel. Har det noe å si? Tatt i betraktning i hvor stor grad sansene våre vikler seg inn i hverandre og påvirker hverandre så er det fristende å tenke at  det ligger en lite forskjell her - at det visuelle aspektet ved en musikkopplevelse kan ha noe å si for den totale lytteropplevelsen.

les mer..

Bilder fra orkesterets underbevissthet

Å lytte til musikk vil si stadig å få sine indre forventninger omstokket, innfridd, avvist eller begeistret og intet sted skjer dette med større kraft enn i møte med stor orkestermusikk og stor kunst.

les mer..

Hva vil det si å lytte?

Jeg forstår den ikke» er ofte mantraet blant lyttere når forholdet til samtidsmusikk skal beskrives. Men hva ligger egentlig i «å forstå musikken» og er det mulig å endre vår musikkoppfatning ved å endre måten vi lytter på?

les mer..